100 de Inscripții antice și moderne pentru verighetele voastre

Inscripționarea verighetelor cu un mesaj semnificativ le conferă acestora o valorare specială. Mesajul de pe pe verighete rămâne, peste ani, un martor tăcut al iubirii celor care au ales să-și unească destinele.

Citește aceste mesaje cu atenție și alegeți-l pe cel care vorbește inimii voastre:

Antice:

 1. God Unite Both in Love (engleza veche): Dumnezeu să ne unească în dragoste
 2. Pari Passu (latină): Cu pași egali
 3. Mizpah (Ebraică veche, Geneza 31:48-49): Fie ca Dumnezeu  să vegheze asupra noastră atunci când nu suntem unul langă celălalt.
 4. Semper Amemus (latină): Să ne iubim pentru totdeauna
 5. Une Dezir (franceza veche): Singura mea dorintă
 6. Deus Nos lunixit (latină): Dumnezeu ne-a unit.
 7. Semper Fidelis (latină): Să fim întotdeuna credincioși.
 8. Autre Ne Vueil (fracenză  veche): Nimeni în afară de tine.
 9. Amor Omnia Vueil (franceza veche):Dragostea învinge tot.
 10. Ani L’dodi V’dodi Li (ebraică, Psalmii 2:16):Aparțin iubitului meu ți iubitul meu îmi aparține
 11. God for Me Prvided Thee (engleză veche): Dumnezeu mi te-a hărzit.
 12. Myn Genyst (germană veche): Inima mea.
 13. Par Grant Amour (franceza veche): Pentru cea mai mare dragoste a mea.
 14. A vila Mon Coeur Gardi Li Mo (franceza veche): Iată inima mea, să ai grijă de ea
 15. Por Tous Jours (franceza veche): Pentru totdeuna

Moderne:

 1. Come with me to our secret garden:Vino cu mine în grădina noastră secretă
 2. We dance under one sky: Dansăm sub un singur cer
 3. My gentle lover: Iubirea mea gingașă
 4. I found love, and love was you: Am găsit iubirea și iubirea erai tu
 5. I would run away with you: Aș fugi departe cu tine
 6. I want to grow old with you: Vreau să îmbătrânesc cu tine
 7. You’re the answer to my prayers: Ești răspunsul rugăciunilor mele
 8. My love, my life, my friend: Iubirea mea, viața mea, prietenul meu
 9. My soulmate: Sufletul meu pereche
 10. My one true love: Singura mea dragoste adevărată
 11. I love you, baby… Te iubesc, baby
 12. Eternally yours: Pe vecie al tău/a ta
 13. I will always love you: Te voi iubi mereu
 14. Then it began to rain: Atunci a început să plouă
 15. You jump, I jump: Tu sari, eu sar
 16. Till the wheels fall off: Până când roțile vor cădea
 17. Adventures Lie Ahead: Aventura este în fața noastră
 18. We are written in the stars: Iubirea noastră este scrisă în stele
 19. I Still See That Spark: Încă văd scânteia
 20. 999,995 more years to go: 999,995 ani mai avem în față
 21. Oh, come take my hand….8/4/7: Oh, vino și ia-mi mâna…
 22. As the firelight in the night…: Precum focul de artificii în noapte…8/4/7
 23. K+S  I’ll follow you into the dark K+S: Te voi urma în întuneric K+S
 24. My Love…To The Moon And Back: Iubirea mea…Pană la lună și înapoi
 25. More than the whole world: Mai mult decât întreaga lume
 26. You’re the music: Tu ești muzica
 27. I LOVE MY POOKY: Îl iubesc pe al meu POOKY
 28. To a lifetime of fireworks… Pentru o viață plină de artificii…
 29. Disfruta el viaje: Bucurăte-te de călătorie
 30. I’ll never dance with another: Niciodată nu voi dansa cu un altul
 31. 1nd  line:  I have found the one 2nd line:  in whom my soul delights: Banda 1:am găsit pe cel; Banda 2:sufletul meu își găsește plăcerea
 32. First band:   Let’s Keep Dreaming… Second band:   Under The Moon Together: Banda 1:Hai să continuăm să visăm; Banda 2: Împreună sub lumina lunii
 33. Two Souls, One Heart: Două suflete, o singură inimă
 34. I want to hold your hand: Vreau să-ți țin mâna
 35. Never Say Goodbye…: Niciodată să nu spui La Revedere…
 36. You’re the one I’ve waited for: Ești cel pe care l-am așteptat
 37. Love of my life, life of my love: Iubirea vieții mele, viața iubirii mele
 38. I choose you: Te-am ales
 39. Oh, it is love: Oh, asta e dragostea
 40. Worth Fighting For: Merită să lupți pentru
 41. You and Me, Me and You: Tu și eu, eu și tu
 42. Amor Sempiternus: Iubire pe vecie
 43. Baby, You Got What I Need: Baby, ești tot ceea ce am nevoie
 44. We grew from poetry: Am crescut din poezie
 45. True Love Waits….: Adevărata dragoste așteptă
 46. I had a flame, but she had a fire: Am avut o flacăra, dar ea a avut un foc
 47. Loved with purpose and beyond measure.: Iubește cu scop și dincolo de măsură
 48. 10-8-11 two hearts, one heartbeat: 10-8-11  două inimi, o singură bătaie
 49. ∞ + 1 (semnul infinitului+1)
 50. Worth The Wait: A meritat așteptare
 51. Yours ’til the final curtain: Până la căderea ultimei cortine
 52. Ring 1: To Have Ring 2: To Hold: Banda 1: A avea, Banda 2: A păstra
 53. The calm to my storm: Calmul în furtună
 54. Love never fails!: Dragpstea nu dezamăgește niciodată
 55. My soul has found its home: Sufletul meu și-a găști casa
 56. In your eyes I am complete: În ochii tăi sunt întreg
 57. We love the things we love for what they are: Iubim lucrurile pe care le iubim pentru ceea ce sunt
 58. Come home to me: Vino acasă cu mine
 59. Over Rainbow Bridge Together: Peste curcubeu împreună
 60. Don’t Stop Believin’: Nu te opri din a crede
 61. First Kiss And I Knew: Primul sărut și am știut
 62. True Companion: Însoțitorul meu de încredere
 63. You are the we I want in my me: Tu ești noi pe care îl doresc în viața mea
 64. Love is fire that burns unseen: Dragostea este foc care arde nevăzut
 65. Many waters cannot quench Love (Cantecele lui Solomon 8:7): Multe ape mari nu pot învinge dragostea
 66. We never gave up: Niciodată nu vom renunța
 67. I’ll love you forever & ever …: Te iubesc pentru totdeauna&mereu
 68. Once Together, Never Apart:  O dată împreună, niciodată despărțiți
 69. Love, Courage, Truth and Light: Iubire, Curaj, Adevăr și lumină
 70. Forever Para Siempre Na Zaws
 71. Where you go I will go: Unde meri tu, și eu voi merge
 72. Until my dying day A&C 10.5.13: Pană în ziua morții A&C 10.5.13
 73. ~As You Wish~: Cu  dorești
 74. My life and my love  Gen. 2:24: Viața mea și iubirea mea Geneza 2:24:
 75. All of me loves all of you:  Tot ce este în mine iubește tot ce este în tine
 76. …upon a star 3/30/14: sub o stea 3/30/14
 77. You’re my girl: Ești fata mea
 78. Your hand in mine, we walk the miles: Cu mâna ta în mâna mea străbatem mile
 79. Loved you then, Love you still: Te-am iubit atunci, te iubesc și acum
 80. Where trouble melts like lemon drops…: Când necazul se topește precum picăturile de lămâie
 81. Je t’aime: Te iubesc
 82. When this you see, remember me: Când vezi asta, amintește-ți de mine
 83. Tutto mio amore: Toată dragostea mea
 84. À nous deux pour longtemps, toujours passionnément: Noi doi pentru multă vreme, mereu plini de pasiune
 85. Vous et nul autre 9.22.02: Dumneavoastră și nimeni alta 9.22.02

Cele mai potrivit mesaj pentru inelele de nuntă este cel care concentrează în câteva cuvinte simple marea iubire care există între tine și partenerul tău de viață. Dacă n-ați ales încă verighetele aruncați-vă o privire AICI.

 

Casă de piatră!

This article has 1 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *